Paweł Mąkosa

Ks. dr hab. Paweł Mąkosa (prof. KUL)

Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Katedra Katechetyki Integralnej

Stanowisko: Profesor KUL

Ks. dr hab. Paweł Mąkosa prof. KUL
profesor KUL - Katedra Katechetyki Integralnej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: pawel.makosa_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-4664-7024