mgr Kamil Szymański

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Metodologii Nauk


mgr Kamil Szymański
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: kamil.szymanski_anti_spam@kul.pl