mgr Grzegorz Tutak

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Socjologii
Katedra Katolickiej Nauki Społecznej i Etyki Społeczno-Gospodarczej