Ks. dr hab. Piotr Goliszek (prof. KUL)

Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Katedra Katechetyki Szczegółowej i Współczesnych Form Przekazu Wiary

Stanowisko: Profesor KUL

Ks. dr hab. Piotr Goliszek prof. KUL
profesor KUL - Katedra Katechetyki Szczegółowej i Współczesnych Form Przekazu Wiary
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: piotr.goliszek_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-3821-0439