Wojciech Wytrążek

dr hab. Wojciech Wytrążek

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego i Nauki Administracji

Stanowisko: Starszy wykładowca posiadający stopień naukowy dr

Lista prowadzonych zajęć - Semestr Letni 2019/2020

SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotRodzaj zajęć
WTOREK
CI-302A 08:20 - 10:00 T Administrowanie kulturą wykład
CI-302A 10:00 - 11:40 T Prawo administracyjne seminarium
CI-401 11:40 - 12:30 T Konsultacje konsultacje
CI-103 12:30 - 14:10 T Zarządzanie publiczne wykład
CZWARTEK
CI-201 09:10 - 10:00 T Marketing w działalności gospodarczej konwersatorium
CI-401 10:00 - 10:50 T Konsultacje konsultacje
CI-103 10:50 - 12:30 T Publiczne prawo gospodarcze (grupa 3) ćwiczenia
CI-103 12:30 - 14:10 T Publiczne prawo gospodarcze - licencjackie seminarium
CI-103 14:10 - 15:50 T Organizacje pożytku publicznego wykład

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień