dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Prawa Administracyjnego

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz
Adiunkt - Katedra Prawa Administracyjnego
Instytut Nauk Prawnych
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: katarzyna.miaskowska-daszkiewicz_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-1898-8980