Julia Gorbaniuk

dr hab. Julia Gorbaniuk (prof. KUL)

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Katedra Psychologii Emocji i Motywacji

Stanowisko: Profesor KUL

dr hab. Julia Gorbaniuk prof. KUL
profesor KUL - Katedra Psychologii Emocji i Motywacji
Instytut Psychologii
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: julia.gorbaniuk_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0001-7732-7819