dr hab. Piotr Rachwał

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Katedra Źródłoznawstwa, Archiwistyki i Dydaktyki Historii

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

Konsultacje - Semestr Zimowy 2020/2021

ŚRODA

  • 10:50 - 12:30 ONLINE