dr hab. Piotr Rachwał

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Katedra Źródłoznawstwa, Archiwistyki i Dydaktyki Historii

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

Konsultacje - Semestr Letni 2020/2021

ŚRODA

  • 15:00 - 16:40 ONLINE