dr hab. Piotr Rachwał

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Katedra Źródłoznawstwa, Archiwistyki i Dydaktyki Historii

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

Lista prowadzonych zajęć - Semestr Letni 2019/2020

SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotRodzaj zajęć
ŚRODA
CN-104 11:40 - 12:30 T Nauki pomocnicze historii wykład
CN-022 12:30 - 14:10 T Źródła i metody pracy stosowane w naukach pomocniczych historii warsztaty
CN-101 14:10 - 15:50 T Współczesne metody historii gospodarczej
Od: 2020-02-24 do 2020-09-30
konwersatorium
CZWARTEK
GG-247 15:00 - 15:50 T Informatyka archiwalna wykład
GG-247 15:50 - 17:30 T Populacja, liczby i idee wykład
CN-022 17:30 - 19:10 T Stan i rozmieszczenie ludności świata konwersatorium

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień