mgr Marta Cechowicz

Jednostki Ogólnouniwersyteckie - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Stanowisko: Starszy wykładowca nie posiadający stopnia naukowego dr

Lista prowadzonych zajęć - Semestr Zimowy 2019/2020

SalaGodz.od-doCyklPrzedmiotRodzaj zajęć
PONIEDZIAŁEK
CTW-205 09:10 - 10:50 T Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (grupa 53) lektorat
CTW-205 10:50 - 12:30 T Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (grupa 55) lektorat
CTW-205 12:30 - 14:10 T Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (grupa 56) lektorat
ŚRODA
CTW-205 08:20 - 10:00 T Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (grupa 285) lektorat
GG-247 13:20 - 14:10 T Konsultacje konsultacje
GG-244B 14:10 - 15:50 T Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny: Język angielski w administracji
Od: 2019-10-03 do 2020-01-29 (grupa 47)
lektorat
CZWARTEK
GG-352 10:50 - 12:30 T English for law and business ćwiczenia
GG-233 13:20 - 15:00 T Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (grupa 291) lektorat
PIĄTEK
GG-315 09:10 - 10:50 T English for law and business ćwiczenia

Cykl:
T: każdy tydzień1 - pierwszy tydzień
A: nieparzysty tydzień2 - drugi tydzień
B: parzysty tydzień3 - trzeci tydzień
C: 1 i 2 tydzień4 - czwarty tydzień
D: 3 i 4 tydzień