mgr Zdzisław Błasiak

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Finansów i Rachunkowości

Stanowisko: Asystent

mgr Zdzisław Błasiak
asystent - Katedra Finansów i Rachunkowości
Instytut Ekonomii i Finansów
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: zdzislaw.blasiak_usun_to@kul.pl