dr hab. Dorota Kornas-Biela (prof. KUL)

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Katedra Pedagogiki Specjalnej

Stanowisko: Profesor KUL

dr hab. Dorota Kornas-Biela prof. KUL
Profesor KUL - Katedra Pedagogiki Specjalnej
Instytut Pedagogiki
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: dorota.kornas-biela_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0001-6002-1901