dr Aleksander Bednarski

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
II Katedra Filologii Celtyckiej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

dr Aleksander Bednarski
adiunkt - II Katedra Filologii Celtyckiej
Instytut Literaturoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: aleksander.bednarski_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0001-7731-5850