dr hab. Maciej Jońca (prof. KUL)

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa
Katedra Prawa Rzymskiego

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy dr lub dr hab.