dr hab. Maciej Jońca (prof. KUL)

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Prawa Rzymskiego

Stanowisko: Profesor KUL

dr hab. Maciej Jońca prof. KUL
profesor KUL - Katedra Prawa Rzymskiego
Instytut Nauk Prawnych
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: maciej.jonca_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-4982-8936