dr Ilona Sadok

Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu - Interdyscyplinarne Centrum Badań Naukowych
Pracownia Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii

Stanowisko: Adiunkt

dr Ilona Sadok
Adiunkt - Pracownia Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii
Interdyscyplinarne Centrum Badań Naukowych
Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Konstantynów 1 H
20-708 Lublin

E-mail: ilona.sadok_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-11547581