dr Ilona Sadok

Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku - Interdyscyplinarne Centrum Badań Naukowych
Pracownia Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii

Stanowisko: Asystent (badawczy)