Sławomir Hypś

dr Sławomir Hypś

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Prawa Karnego

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

dr Sławomir Hypś
adiunkt - Katedra Prawa Karnego
Instytut Nauk Prawnych
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: slawomir.hyps_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-1925-1603