Ks. dr hab. Piotr Kulbacki

Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Katedra Homiletyki

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

2021

Rozprawy doktorskie
  • "Lubelski Zespół Liturgistów" w służbie posoborowej odnowy liturgii w Polsce

2018

Rozprawy doktorskie
  • Małżeństwo chrześcijańskie w mistagogicznej formacji Ruchu Światło-Życie

2015

Rozprawy doktorskie
  • Komentarz liturgiczny w nauczaniu Kościoła i w praktyce liturgiczno-pastoralnej w Polsce.