prof. dr hab. Paweł Smoleń

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Finansów i Prawa Finansowego

Stanowisko: Profesor

prof. dr hab. Paweł Smoleń
Profesor - Katedra Finansów i Prawa Finansowego
Instytut Nauk Prawnych
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: pawel.smolen_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0001-6607-3446