dr hab. Monika Münnich

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Finansów i Prawa Finansowego

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

Konsultacje - Semestr Letni 2019/2020

CZWARTEK