dr hab. Monika Münnich (prof. KUL)

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Finansów i Prawa Finansowego

Stanowisko: Profesor KUL

Konsultacje - Semestr Zimowy 2021/2022

ŚRODA