Marian Żukowski

prof. dr hab. Marian Żukowski

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Finansów
Katedra Polityki Gospodarczej i Bankowości

Stanowisko: Profesor

prof. dr hab. Marian Żukowski
profesor - Katedra Polityki Gospodarczej i Bankowości
Instytut Ekonomii i Finansów
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: marian.zukowski_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0001-5724-4952