prof. dr hab. Marian Żukowski

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Zarządzania
Katedra Bankowości i Finansów

Stanowisko: Profesor zwyczajny