Jadwiga Plewko

dr hab. Jadwiga Plewko

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Socjologicznych
Katedra Socjologii Kultury, Religii i Migracji

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

dr hab. Jadwiga Plewko
Adiunkt - Katedra Socjologii Kultury, Religii i Migracji
Instytut Nauk Socjologicznych
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: jadwiga.plewko_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-3267-0220