dr hab. inż. Małgorzata Gonera (prof. KUL)

Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli - Instytut Inżynierii Środowiska
Katedra Ochrony Środowiska

Stanowisko: Profesor KUL

dr hab. inż. Małgorzata Gonera prof. KUL
Profesor KUL - Katedra Ochrony Środowiska
Instytut Inżynierii Środowiska
Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Ofiar Katynia 6
37-450 Stalowa Wola

E-mail: malgorzata.gonera_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-5378-2718