mgr Wojciech Olszak

Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Katedra Metodologii Nauk


mgr Wojciech Olszak
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: wojciech.olszak_anti_spam@kul.pl