dr Lucyna Krzysiak

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Katedra Literatury i Kultury Niemieckojęzycznej

Stanowisko: Asystent

Zainteresowania naukowe:

- kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli języków obcych, w szczególności kompetencje nauczycieli języków obcych i standardy kształcenia nauczycieli

- ewaluacja w edukacji

- rozwijane umiejętności uczenia się

 

Kwalifikacje dodatkowe:

 - edukator MEN

- specjalista ds. kształcenia dorosłych – kwalifikacje uzyskane w Akademie der Erwachsenebildung Luzern/Szwajcaria

- studia podyplomowe w zakresie dydaktyki języków obcych

- studia podyplomowe w zakresie pracy z dorosłymi

 

Wybrana działalność dodatkowa:

-  wieloletnia opieka nad praktykami pedagogicznymi studentów na kierunku filologia germańska

- współkierowanie niemiecko-polskim projektem studenckim Erinnerungskultur in Deutschland und bei seinen östlichen Nachbarn w kooperacji z Ruhr-Universität Bochum w roku akademickim 2014/2015 i 2015/2016

- kierowanie studenckim projektem dydaktycznym (przygotowanie, przeprowadzenie i ewaluacja warsztatów dla uczniów w 16 szkołach Lublina i okolic) w roku akademickim 2017/2018

- w latach 2015/2016, 2016/2017 i 2017/2018 współpraca przy organizacji konkursu An der KUL ist Deutsch cool!, a  w roku akademickim 2018/2019 jego samodzielna koordynacja

- prowadzenie form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli języka niemieckiego, także w ramach projektów międzynarodowych