dr Lucyna Krzysiak

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Katedra Językoznawstwa Germańskiego

Stanowisko: Asystent


2020


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

 • Nauczanie języków obcych w Polsce w kontekście nierówności edukacyjnych
  [w:] Roczniki Humanistyczne

2019

 • Uwarunkowania osiągnięć językowych uczniów: środowisko rodzinne
  [w:] Language and Literary Studies of Warsaw

 • 2018

 • Zdolności i ich rozwijanie na lekcjach języka obcego, czyli teoria inteligencji wielorakich w praktyce
  [w:] Języki Obce w Szkole

 • Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie

  • Deutsch als Fremdsprache in Polen: Vom Zweiten Weltkrieg bis zur Wende 1989
   [Język niemiecki jako obcy w powojennej Polsce]
   [w:] Hallo Deutschlehrer!

  2016


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej

  • Ausbildung von Fremdsprachenlehrenden: Standards für die Lehrerbildung im europäischen Kontext
   [Kształcenie nauczycieli języków obcych: Standardy kształcenia nauczycieli w kontekście europejskim]
  • Kompetenzen der Fremdsprachenlehrenden: Die Konzepte von Zawadzka, Kuhn und das Europäische Profilraster für Sprachlehrende
   [Kompetencje nauczycieli języków obcych: Koncepcje Zawadzkiej, Kuhn i Profil Zawodowy Nauczyciela Języka Obcego (EPR)]

  2014


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

  • Der DaF-Unterricht in Polen nach der Wende (1989-2014)
   [Nauczane języka niemieckiego w Polsce w latach 1989-2014]
  • Der DaF-Unterricht in Polen zur Zeit des Eisernen Vorhangs (1945-1989)
   [Nauczanie języka niemieckiego w Polsce w latach 1945-1989]

  2013


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej

  • Neue Standards für die Lehrerbildung in Polen: Merkmale, Funktionen und mögliche Folgen
   [Nowe standardy kształcenia nauczycieli w Polsce]

  Redakcja naczelna publikacji naukowej

  • Blickpunkte der Germanistik. Literatur- und Kulturwissenschaft, Linguistik und Fremdsprachendidaktik
   [Z punktu widzenia germanistyki. Literaturoznawstwo i kulturoznawstwo. Lingwistyka i dydaktyka języków obcych]