mgr Paweł Opiłowski

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Katedra Biografistyki Pedagogicznej


mgr Paweł Opiłowski
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: pawel.opilowski_anti_spam@kul.pl