dr hab. Sławomir Łukasiewicz (prof. KUL)

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy dr lub dr hab.