Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Prawa Administracyjnego

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.

Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
adiunkt - Katedra Prawa Administracyjnego
Instytut Nauk Prawnych
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: slawomir.fundowicz_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0001-5305-8239