dr Kinga Dróżdż-Chmiel

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Postępowania Cywilnego

Stanowisko: Asystent

dr Kinga Dróżdż-Chmiel
asystent - Katedra Postępowania Cywilnego
Instytut Nauk Prawnych
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: kinga.drozdz-chmiel_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0001-7554-5601