dr Dariusz Bucior

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Prawa Handlowego

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

Konsultacje - Semestr Zimowy 2023/2024

PIĄTEK