Eiko Hasegawa-Poplawska

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Instytut Literaturoznawstwa


Eiko Hasegawa-Poplawska
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: eiko.hasegawa-poplawska_anti_spam@kul.pl