Paweł Wrzaszcz

dr Paweł Wrzaszcz

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Postępowania Cywilnego

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

dr Paweł Wrzaszcz
Adiunkt - Katedra Postępowania Cywilnego
Instytut Nauk Prawnych
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: pawel.wrzaszcz_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-2062-9004