Ks. dr Michał Klementowicz

Wydział Teologii - Instytut Liturgiki i Homiletyki
Katedra Homiletyki

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr