Michał Klementowicz

Ks. dr Michał Klementowicz

Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Katedra Homiletyki

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

Ks. dr Michał Klementowicz
adiunkt - Katedra Homiletyki
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: michal.klementowicz_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0001-5375-7961