dr Joanna Afek

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
II Katedra Sinologii

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

dr Joanna Afek
adiunkt - II Katedra Sinologii
Instytut Literaturoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: joanna.afek_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-1135-8097