dr Anna Król


2019

Prace magisterskie
 • Kaligrafia chińska - estetyka i style
 • Wielki Mur w okresie podbojów - wybrane zagadnienia
 • Ośmiu Nieśmiertelnych w kulturze chińskiej i sztuce taoistycznej
 • Stosunki chińsko-japońskie 1894 - 1949
 • Guomindang i Komunistyczna Partia Chin - dwie armie partyjne walczą o władzę (1921-1949).
 • Chińskie ogrody - historia, sztuka i architektura.
 • Narodziny nowoczesnych Chin za Deng Xiaopinga (1978-1997)

2018

Prace magisterskie
 • Qi Baishi - malarz indywidualista
 • Dynastia Ming (1368-1644) - restauracja i konsolidacja panowania chińskiego
 • Polski jezuita Michał Boym - jego poselstwo w Chinach.
 • Shanghaj - "Paryż Wschodu", architektura 1900 - 1937

2017

Prace magisterskie
 • Tradycja i nowoczesność - przemiany w poezji tajwańskiej w latach 1950 - 1980.
 • Stosunki Chin z obcymi mocarstwami w latach 1911- 1949
 • "Xu Beihong - od Modernizmu do Nowoczesności"
 • Narodziny Chińskiej Republiki Ludowej 1949-1980. Nowe Chiny
 • Malarstwo Północnej i Południowej dynastii Song - majestat i refleksja.
 • Zakazane Miasto- architektura i ceremoniał
 • Muzyka w kulturze chińskiej
 • Tradycyjne święta chińskie i ich symbolika
 • Dynastie Sui i Tang. Ponowne zjednoczenie oraz czasy świetności cesarstwa chińskiego.
 • Historia Jedwabnego Szlaku Chin
 • Ubiór w dynastii Qing - estetyka i rytuał.
 • Chiny za Panowania Pierwszego Cesarza
 • Twórczość filmowa Zhānga Yìmóu 张艺谋 w kontekście przemian kulturowych
 • Stosunki Chin z mocarstwami europejskimi od połowy XVIII w. do 1911 roku
 • Trzy Królestwa - epoka hegemonów
 • Tradycyjne chińskie święta i zwyczaje
 • Dynastia Tang - rozkwit cywilizacji chińskiej