dr Natalia Kajka

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Katedra Psychoterapii i Psychologii Zdrowia

Stanowisko: Asystent

dr Natalia Kajka
asystent - Katedra Psychoterapii i Psychologii Zdrowia
Instytut Psychologii
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: natalia.kajka_usun_to@kul.pl