Witold Adamowski

dr inż. Witold Adamowski

Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli - Instytut Inżynierii Środowiska
Katedra Chemii Fizycznej i Fizykochemicznych Podstaw Inżynierii Środowiska

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr