dr hab. Arkadiusz Stasiak (prof. KUL)

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Katedra Historii XVI-XVIII wieku

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy dr lub dr hab.