dr hab. Przemysław Czarnek (prof. KUL)

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Prawa Konstytucyjnego

Stanowisko: Profesor KUL

dr hab. Przemysław Czarnek prof. KUL
profesor KUL - Katedra Prawa Konstytucyjnego
Instytut Nauk Prawnych
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: przemyslaw.czarnek_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-3904-5965