mgr Małgorzata Rados

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce
Instytut Nauk o Sztuce


mgr Małgorzata Rados
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: malgorzata.rados_anti_spam@kul.pl