dr hab. Jacek Śliwak (prof. KUL)

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Katedra Psychologii Społecznej i Psychologii Religii

Stanowisko: Profesor KUL

dr hab. Jacek Śliwak prof. KUL
Profesor KUL - Katedra Psychologii Społecznej i Psychologii Religii
Instytut Psychologii
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: jacek.sliwak_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-7695-4113