dr Paweł Janowski

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Instytut Literaturoznawstwa


dr Paweł Janowski
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: pawel.janowski_anti_spam@kul.pl