dr hab. Anna Haładyj (prof. KUL)

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego

Stanowisko: Profesor KUL

dr hab. Anna Haładyj prof. KUL
Profesor KUL - Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego
Instytut Nauk Prawnych
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: anna.haladyj_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-8827-3657