dr Pablo de la Fuente de Pablo

Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii
Katedra Świata Hiszpańskiego, Polityki i Relacji Międzynarodowych

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

dr Pablo de la Fuente de Pablo
Adiunkt - Katedra Świata Hiszpańskiego, Polityki i Relacji Międzynarodowych
Instytut Historii
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: pablo.de-la-fuente-de-pablo_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0002-5893-2308