Stanisław Piekielnik

Ks. dr Stanisław Piekielnik

Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Katedra Katechetyki Integralnej

Stanowisko: Asystent

Ks. dr Stanisław Piekielnik
Asystent - Katedra Katechetyki Integralnej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: stanislaw.piekielnik_anti_spam@kul.pl