dr hab. Andrzej Niewiński

Wydział Teologii - Instytut Teologii Dogmatycznej
Katedra Pneumatologii, Eklezjologii i Mariologii

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr hab.