dr Adrian Zbiciak

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Postępowania Karnego

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

dr Adrian Zbiciak
Adiunkt - Katedra Postępowania Karnego
Instytut Nauk Prawnych
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: adrian.zbiciak_anti_spam@kul.pl