mgr Zofia Marek

Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Matematyki i Informatyki
Katedra Analizy Numerycznej i Programowania

Stanowisko: Asystent