dr Emilia Mielniczuk

Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Katedra Psychologii Ogólnej

Stanowisko: Adiunkt posiadający stopień naukowy dr

dr Emilia Mielniczuk
Adiunkt - Katedra Psychologii Ogólnej
Instytut Psychologii
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: emilia.mielniczuk_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-4202-8242